Vuosikokouskutsu 10.4.2021

Kutsu Pienpystykorvat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen 10.4.2021
Aika:       10.4.2021 klo 14
Paikka:  Etäkokous verkossa (Lumikonkatu 11, Iisalmi)

Vallitsevan koronavirustilanteen vuoksi Pienpystykorvat ry:n vuosikokous 2021 järjestetään verkossa ja osallistumiseen vaaditaan ennakkoilmoittautuminen viimeistään sunnuntaina 4.4.2021.

Fyysinen kokouspaikka on osoitteessa Lumikonkatu 11, Iisalmi. Suositamme kuitenkin vahvasti kokoukseen osallistumista etäyhteydellä. Mikäli ennakkoilmoittautumisia kokouspaikkaan tulee enemmän kuin voimassa olevien kokoontumisrajoitusten sallima enimmäismäärä, päättää yhdistyksen hallitus kokouksen järjestelyistä, jotta voimme noudattaa Suomen hallituksen ohjeita kokoontumisrajoituksista.

Kokoukseen osallistuminen
Kokouksessa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus on 18-vuotta täyttäneellä jäsenellä. Valtakirjoilla ei voi äänestää.

Ennakkoon ilmoittautuneille jäsenille lähetetään kokouslinkki sähköpostilla ennen kokousta. Kokoukseen osallistuakseen, tulee käytössä olla nettiyhteys sekä tietokone, tabletti tai älypuhelin, jossa on mikrofoni sekä kaiuttimet/kuulokkeet.

Vaalisalaisuuden turvaamiseksi mahdolliset äänestykset toteutetaan sähköisesti, myös kokouspaikalle saapuvien kesken. Yhdistys ei varaa paikalle äänestystä varten välineistöä, joten ota mukaan oma laite nettiyhteydellä.

Pyrimme järjestämään ennen kokousta mahdollisuuden testata yhteyksiä ja kokousohjelmaa. Tiedotamme testauksen ajankohdasta hyvissä ajoin kokoukseen ilmoittautuneille. Yhteys kokousta varten avataan klo 13:30, liitythän kokoukseen ajoissa, jotta mahdolliset tekniset haasteet ehditään selvittää ennen kokouksen alkua.

VUOSIKOKOUS – ESITYSLISTA

Aika:        10.04.2021 klo 14
Paikka:  Etäkokous verkossa (Lumikonkatu 11, Iisalmi)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kahden ääntenlaskijan valinta
7. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
8. Vuoden 2020 toimintakertomus ja tilinpäätös
9. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
11. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten ja eroavien tilalle
12. Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta
13. Hallituksen esitys seuraavan toimikauden työ- ja toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
14. Vuoden 2022 jäsenmaksun määrääminen
15. Hallituksen esittämät asiat
15.1. Kasvattajalokerikkojen säännöt
16. Jäsenten esittämät asiat
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!
Pienpystykorvat ry
Hallitus

_______________________________________________________________

Yhdistyksen hallitus voi sallia jäsenille etäosallistumisen, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Väliaikainen laki on voimassa 30.6.2021 asti.  Vaikka käytännössä kaikki kokouksen osallistujat osallistuisivat etäosallistuen, tulee kokouksella tästä huolimatta olla fyysinen kokouspaikka.

Osuuskunnan tai yhdistyksen hallitus voi suoraan lain nojalla edellyttää ennakkoilmoittautumista osuuskunnan tai yhdistyksen kokoukseen, joka pidetään viimeistään 30.6.2021. Ilmoittautumisen määräpäivä voi olla aikaisintaan 2 viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsun lähettämisen vähimmäisaika lasketaan ilmoittautumispäivästä taaksepäin.

Lisätietoja väliaikaislaista saat https://oikeusministerio.fi/kysymyksia-ja-vastauksia-koronasta.

_______________________________________________________________

Tiedote on lähetetään Pienpystykorvat ry:n jäsenille, jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli haluat jatkossa kokouskutsut perinteisellä postilla, ilmoita siitä erikseen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle.