TÄRKEÄ TIEDOTUS KOSKIEN ERIKOISNÄYTTELYÄ 2020! *Päivitetty 29.4.2020: PERUTTU*

Päivitetty 29.4.2020: Näyttely on peruttu  koronatilanteen vuoksi!

Vallitsevan ja epävarman koronavirustilanteen vuoksi erikoisnäyttelymme toteutuminen on toistaiseksi epävarmaa. Pienpystykorvien hallitus seuraa Suomen hallituksen sekä Kennelliiton linjauksia yleisötapahtumien järjestämisestä. Pienpystykorvien hallitus tiedottaa erikoisnäyttelyn toteutumisesta viimeistään 15.5.2020.

Erikoisnäyttelyn ilmoittautuminen on toistaiseksi suljettu. Mikäli näyttely järjestetään, ilmoittautuminen avataan uudelleen 15.5.2020 ja ilmoittautua voi aina 29.5.2020 saakka.

Pysytään terveinä!

Vuosikokous 2020 siirretty erikoisnäyttelyn yhteyteen 13.6.!

Huomio! Vuosikokous 4.4.2020 on päätetty perua meneillään olevan pandemiatilanteen ja viranomaisten suosittamien tapahtumarajoitusten vuoksi. Vuosikokous on siirretty Pienpystykorvien erikoisnäyttelyn yhteyteen 13.6.2020 Espoossa, Pirttimäen ulkoilualueella (Kunnarlantie 110, Espoo). Kokous alkaa heti näyttelyn ryhmäkehien päätyttyä. Kokouskutsut toimitetaan jäsenille viimeistään 2 vkoa ennen kokousta sähköpostitse. Mikäli et saa sähköpostia, kannattaa sen oikeellisuus tarkistaa jäsensihteeriltä mirja.parkkonen@gmail.com

Terveyskyselyn tulokset 1/2020

Terveyskyselyn tulokset
Kleinspitz tilastot 1/2020 (214 vastausta)
Pomeranian tilastot 1/2020 (111 vastausta)

Kennelliiton terveyskysely
Uusi terveyskysely on julkaistu 3/2019. Yhdistys suosittelee jokaiselle kleinin ja pommin omistajalle kyselyn täyttämistä ja tietojen päivittämistä myöhemminkin, mikäli koiran terveydentilassa tapahtuu olennaisia muutoksia. Näin saamme tietoa rotujen terveystilanteesta. Yhdistys saa tiedot julkaistavakseen nimettömänä, siten ettei yksittäistä koiraa tai sen omistajaa voida tunnistaa.
Yhdistys kiittää jo tähän mennessä vastanneita koirien omistajia lämpimästi tiedon jakamisesta!

Ilmoittaudu Kasvattajapäivään 9.9. mennessä!

Julkaisimme talvella kyselyn luentoaiheista, joista kasvattajat sekä muut kiinnostuneet haluaisivat tietää lisää. Ja tässäpä ne nyt ovat, suosituimmat aiheet syksyn Kasvattajapäivän luentoina. Toivottavasti saamme runsaan osanoton ja aktiivista keskustelua aikaiseksi!
Yhdistys tukee jäsenten osallistumismaksua, mutta tapahtuma on avoin myös muille. Ilmoittaudu mukaan!

Merle-värin jalostus pommeilla ja kleineilla

Suomessa on ruvettu jalostamaan enenevässä määrin merle-värisiä pommeja lähinnä kysynnän ja pentujen korkean hinnan vuoksi. Jalostustoimikunta ei hyväksy merle-värin jalostusta, koska väri ei kuulu pystykorvien väreihin ja merlevärin aikaansaava geeni voi tuoda mukanaan vakavia terveydellisiä ongelmia.

FCI:n rotumääritelmän mukaan, jota meilläkin noudatetaan, merle on hylkäävä väri. Naapurimaissamme Venäjällä ja Virossa ei edes ole mahdollista rekisteröidä pomeranianrotuisia koiria merle‐väriseksi. Yhdysvalloissa kaikki värit ovat sallittuja AKC:n rotumääritelmän mukaan, ja merle‐väri on saatu siellä aikaan roturisteytyksellä. Väriä myydään ns. eksoottisena värinä pommeilla, ja pennuista saadaan täten suurempi hinta värin erikoisuuden takia. Joidenkin amerikkalaisten kasvattajien mukaan risteytykseen olisi pommeilla käytetty shetlanninlammaskoiraa. Väri kuuluu monen paimenkoiran värikarttaan, ja niiden lisäksi väriä esiintyy mm. mäyräkoirilla ja tanskandogilla. Pystykorvien väreihin merle ei kuitenkaan kuulu.

Sen lisäksi, että väri ei kuulu pystykorvan väreihin, se voi tuoda mukanaan vakavia terveydellisiä ongelmia erityisesti homotsygoottisena, eli geenin tullessa molemmilta vanhemmilta. Merle‐värin periytymismalli on dominoiva mutaatio, ja dominanssi on epätäydellinen. Epätäydellinen dominanssi aiheuttaa sen, että merlestä aiheutuvien oireiden vakavuusaste vaihtelee. Merle‐geeni M dominoi ei‐merleä, m‐geeniä, jolloin ilmiasultaan merle‐koira on genotyypiltään joko M/m tai tuplamerle M/M. Merletekijä vaikuttaa väriin vaalentaen satunnaisesti koiran eumelamiinipigmenttiä eli mustaa, ruskeaa, sinistä ja lilaa aiheuttaen ns. marmorointikuvion. Sen sijaan feomelamiiniin (punainen, keltainen) merle ei vaikuta. Merleä kutsutaan mustapigmenttisillä koirilla usein blue merleksi, vaikka se ei olekaan sama kuin D‐lokuksen sininen väri. Ruskeapigmenttisillä väriä kutsutaan yleensä punamerleksi. Yleensä merle koira on genotyypiltään M/m, jolloin merle‐tekijän vaalentamat alueet ovat vain paikoittaisia ja niiden laajuus vaihtelee. Muualla kuin merle‐tekijän haalistamissa kohdissa koiran väri on normaali. Jos merle‐laikku osuu silmiin, iiris on joko kokonaan tai osittain sininen. Homotsygoottisella merlellä, genotyypiltään M/M (eli koira, joka on perinyt merle‐tekijän molemmilta vanhemmiltaan) voi olla alueita, joille merle‐laikku on osunut kahteen kertaan eikä näillä alueilla ole eumelamiinia lainkaan. Tästä syystä niillä on enemmän valkoista eikä välttämättä ole helppo erottaa, johtuuko valkoisuus kirjavan koiran valkoisista merkeistä vai merlestä.

Homotsygoottisena merle aiheuttaa silmän kehityshäiriöitä ja sairauksia. Häiriö voi olla lievä tai vakava. Silmä voi olla epänormaalin pieni tai puutteellisesti kehittynyt aiheuttaen mm. valonarkuutta tai silmä voi jopa puuttua kokonaan. Merle voi tuoda mukanaan myös eriasteisia kuulo‐ongelmia, ja merlenvärinen koira voi olla kuuro joko toisesta tai molemmista korvistaan.

Vaikka saattaisi kuulostaa siltä, että merlen jalostaminen olisi helppoa vain välttämällä kahden merlen yhdistäminen ja täten terveydellisten riskien eliminointi, näin se ei kuitenkaan ole, eikä etenkään meidän rodussamme. Merlen erottaminen koiran ilmiasun perusteella ei aina ole helppoa, sillä satunnaiset läikät ja ainoastaan eumelamiiniin (= mustaan, ruskeaan ja siniseen väriin) kohdistuva vaikutus saattaa tehdä sen, että merle jää pommeilla huomaamatta. Esimerkiksi soopelilla tai valkokirjavalla koiralla merle voi olla todella vaikea löytää, koska niillä saattaa olla vain vähän eumelamiinia (mustia, ruskeita tai sinisiä karvoja), joihin laikutus voi osua. Merleä saattaa olla koirassa myös ainoastaan pieni läikkä, jolloin se voi olla lähes mahdoton huomata, paitsi kasvattajan, jolla on pitkä kokemus väristä. Merle‐väri näkyy parhaiten vastasyntyneillä, jolloin soopelikarvoitus on tummimmillaan ja karva lyhyttä. Kaikkein ongelmallisin väri on puhtailla oransseilla, kermanvärisillä ja valkoisilla, e‐geeniä homotsygoottisesti kantavilla koirlla (e/e), jotka ovat jo syntyessään puhtaan oranssin/kermanvärisiä ilman lainkaan soopelia karvoitusta, eli ilman eumelamiinia (mustaa, ruskeaa, sinistä), joissa merle‐väritys voisi olla nähtävissä.

Jalostustoimikunta suosittaa, että koirat rekisteröitäisiin sen värisinä, kuin ne todella perimältään ovat. Tästä syystä halutaan, että merle‐väri on valittavissa koiran väriksi Koiranetissä sitä rekisteröitäessä. Jalostustoimikunta suosittaa lisäksi, että myös sellaiset soopelit, joista pentuina näkee, että ne ovat perimältään merlejä, rekisteröitäisiin merleksi, vaikka väri aikuisena olisikin lähinnä esimerkiksi oranssisoopeli. Merlet kleinit/pommit tulisi rekisteröidä EJ‐rekisteriin. Jalostustoimikunta näkisi lisäksi hyvänä kaikkien tuontikoirien DNA‐testaamisen, koska ei voida tietää, missä linjoissa geeni saattaa kulkea. Jalostustoimikunta tiedostaa, että suuri osa tuonneista on linjoista, joissa on ainoastaan perinteisiä saksanpystykorvan rotumääritelmässä sallittuja värejä, mutta koska geeni ei aina näy aikuisella ilmiasussa, DNA‐testaus olisi suotavaa.

Jalostustoimikunta
Kirjoittanut: Mirja Lager

Lähteet:
Merlemutaatio homotsygoottisena, MMT Katariina Mäki
Värisivut, Maija Ojala

Merlejuttu (julkaistu Pienpystykorvat 3/2018 -lehdessä)

Tärkeä tiedote: Osallistu uuteen terveyskyselyyn!

Kleinspitz- ja pomeranian-rotujen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) työstäminen on käynnissä. JTO on ollut suunnitelmissa jo vuosia, mutta erinäiset asiat ovat hidastaneet sen valmiiksi saamista, mm. terveystilastojen puute. Nyt sinä voit antaa oman panoksesi sen tekemiseen osallistumalla Kennelliiton uudistettuun terveyskyselyyn. Uusi kysely on avattu maaliskuussa 2019, joten täytä kysely kaikkien koiriesi osalta, vaikka olisit joskus aiemmin osallistunut toiseen terveyskyselyyn. Kyselyyn vastaamiseen kuluu aikaa noin 5-10 min, mutta se antaa arvokasta tietoa rotujemme nykyisestä terveystilanteesta. Kyselyyn pääset allaolevasta linkistä.

Yhteenveto tuloksista yhdistykselle ja jäsenten nähtäville

Terveyskyselyyn annetut vastaukset kertyvät ainoastaan Kennelliitolle. Kun kyselyn on täyttänyt vähintään 100 rotujemme edustajaa, tulemme saamaan kaikista tuloksista koostetun yhteenvedon Kennelliitolta. Yhteenvedosta ei selviä yksittäisen koiran tietoja eikä niitä luovuteta myöskään rotuyhdistykselle. Tieto rodun terveystilanteesta kuuluu kaikille harrastajille, joten ajantasaiset yhteenvedot tullaan julkaisemaan myös jäsenistön nähtäville yhdistyksen nettisivuilla ja/tai lehdessä, mutta tämä vaatii toteutuakseen riittävän määrän vastauksia.
Kiitos jo etukäteen panoksestasi vuosia suunnitellun JTO:n valmiiksi saattamiseksi!
Kennelliiton terveyskysely (Julkaistu 22.3.2019)

Maaliskuussa tapahtuu

Maaliskuu on yhdistykselle kiireinen kuukausi!

Talvi taittuu kevääseen ja on aika yhdistyksen vuosikokouksen sekä erikoisnäyttelyn!

Yhdistyksen toiseen erikoisnäyttelyyn on ilmoitettu yli 170 koiraa! Kiitos kaikille koiransa ilmoittaneille! Näyttelyn aikataulut on julkaistu ja näe löytyvät täältä.

Vain viikko erikoisnäyttelyn jälkeen järjestetään Pienpystykorvat ry:n sääntömääräinen vuosikokous. Samassa tilaisuudessa on kaksi asiantuntijaluentoa.  Pyydämme ennakkoilmoittautumista tilaisuuteen tilan koon ja tarjoiluiden vuoksi viimeistään 7.3.2019.

Aika: 16.3.2019, klo 8:45-17:00. Kokouksen alkamisaika klo 13:00.
Paikka: Helsingin Vinttikoirakeskus, Tuomarinkyläntie 1, Helsinki

Tarkempaa tietoa kokoukseen liittyen löydät tästä.

Luennot

Koiran lisääntyminen ja siihen liittyvät ongelmat tiinehtyvyydessä, tiineyden aikana sekä pentujen syntymässä
Lena Lindh, Erikoistuva eläinlääkäri, tohtorikoulutettava

Rotumääritelmän tulkinta, osa 2
Esa Ruotsalainen, Ulkomuototuomari ja kasvattaja

Aikataulu

8:45 Aamiainen noutopöydästä
9:00 Luento: Lena Lindh
12:00 Lounas
13:00 Vuosikokous
14:00 Tauko
14:30 Luento: Esa Ruotsalainen
~17:00 Tilaisuus päättyy

Pyydämme ennakkoilmoittautumiset tilan koon ja tarjoiluiden järjestämisen vuoksi viimeistään torstaina 7.3.2019.

Ilmoittautumislomake:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSiGex6m6SQQaJLFavZSFsgbGpBm189Hs6W2PQAZ77Y_3arA/viewform

 

Uudistetut pentuoppaat nyt myynnissä

Yhteistyössä jalostustoimikunnan, hallituksen ja lehtitoimikunnan kanssa on saatu Pienpystykorvien pentu-opas päivitettyä!

Kiitos Tarja Klemola taittamisesta ja kaikille osallistuneille panoksestanne kuvien ja tekstien kanssa.

Pennunhoito-opas, uudistettu painos (2019) 


Tilaukset vain sähköpostitse osoitteeseen:  
tarvikemyynti.pienpystykorvat@gmail.com
Ilmoita nimesi ja osoitteesi ja tilausmäärä.

Hinta: 
4 kpl pentuoppaita yht. 10€ sis. postikulut
8 kpl pentuoppaita yht. 15€ sis. postikulut

Erikoistarjous 10.3.2019 erikoisnäyttelyssä paikanpäällä! 
5 kpl 10€
10kpl 15€
20kpl 25€
Vain käteismaksu erikoisnäyttelyssä! Oppaita rajoitettu erä.