Kasvattajalokerikon ohjeet

Pienpystykorvat ry tarjoaa jäsenkasvattajilleen mahdollisuuden kasvattajalokerikkoon.

Kasvattajalokerikon lunastamalla kasvattajan yhteystiedot julkaistaan:
– yhdistyksen kotisivuilla
– jäsenlehdessä Pienpystykorvat
– painettavassa ja/tai sähköisessä vuosikirjassa

Kasvattajan on täytettävä seuraavat ehdot:
– Kasvattajalla on Suomen Kennelliiton myöntämä kasvattajanimi.
– Kasvattaja on Pienpystykorvat ry:n jäsen.
– Kasvattaja on allekirjoittanut ja toiminut kasvattajasitoumuksen mukaisesti
– Kasvattajalle ei ole määrätty Suomen Kennelliiton eettisen lautakunnan toimesta
seuraamuksia.
– Kasvattaja on suorittanut vuosittaisen lokerikkomaksun.

Vuosittaisen lokerikkomaksun suuruuden määrää hallitus.
Ensimmäisen lokerikkomaksun voi suorittaa kesken kalenterivuoden. Tämän jälkeen vuosittainen lokerikkomaksu on maksettava jäsenmaksun yhteydessä.
Hallituksella on oikeus antaa lupa väliaikaiseen lokerikkoon myös kasvattajalle, jolla ei ole vielä myönnettyä kennelnimeä. Tämä lupa on tarkoitettu poikkeuksellisia tilanteita varten, kuten kokoontumisrajoitusten vuoksi.
Hallituksella on oikeus poistaa lokerikko, mikäli kasvattaja toimii näiden ohjeiden vastaisesti, jolloin lokerikkomaksua ei palauteta.

Vuosittaisella lokerikkomaksulla kasvattaja on oikeutettu lokerikkoon
– yhdistyksen kotisivuilla seuraavan kalenterivuoden maaliskuuhun saakka,
– jäsenlehdessä seuraavan kalenterivuoden ensimmäiseen lehteen saakka sekä
– kyseisen kalenterivuoden tuloksia sisältävässä vuosikirjassa.

Kasvattaja vastaa itse yhteystietojen oikeellisuudesta ja ilmoittaa muutoksista hallitukselle.
Ilmoittamalla yhteystietonsa kasvattaja suostuu yhteystietojen julkaisuun tämän ohjeen mukaisesti.

Tämä ohje tulee voimaan uusien lokerikkoanomusten osalta heti ja vanhojen lokerikkojen osalta 1.1.2022.