Rekisteriseloste

JÄSENTIETOJEN KÄSITTELY PIENPYSTYKORVAT RY:SSÄ

Pienpystykorvat ry on koko maan kattava kleinspitz- ja pomeranianrotujen harrastajien yhdistys. Pienpystykorvat ry kerää jäsenistään henkilötietoja ja käsittelystä vastaa jäsensihteeri. Jäsensihteeri luovuttaa tietoja hallituksen jäsenille ja toimihenkilöille tarvittaessa.

Pienpystykorvat ry kerää jäseneksi liityttäessä nimen, puhelinnumeron, posti- ja sähköpostiosoitteen sekä vapaaehtoisen tiedon siitä, kumpaa rotua jäsen harrastaa. Pienpystykorvat ry on lakisääteisesti velvoitettu pitämään jäsenrekisteriä, josta tulee ilmetä jäsenen nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen jäsenmaksuun sisältyy yhdistyksen oma Pienpystykorvat-lehti. Pienpystykorvat ry luovuttaa lehden postituksesta vastaavalle yritykselle nimi- ja osoitetiedot. Pienpystykorvat ry:llä on sopimus lehden painajan kanssa, joka vastaa lehden toimituksesta. Lehden paino käsittelee henkilötietoja Pienpystykorvat ry:n lukuun eikä ole oikeutettu käyttämään tietoja omiin tarkoituksiinsa.

Henkilöllä on seuraavat oikeudet henkilötietojen käsittelyn osalta:
1) Henkilöllä on oikeus pyytää nähtäväkseen itseään koskevat tiedot. Nämä toimitetaan 30
päivän sisällä pyynnöstä.
2) Henkilöllä on oikeus pyytää virheellisten tietojen päivittämistä.
3) Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista, jos henkilö ei ole yhdistyksen jäsen.
4) Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän kokee, että hänen
oikeuksiaan on loukattu.