Jäsenen palvelut ja edut

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Suomessa puhdasrotuisten ja terveiden Pomeranian- ja Kleinspitz-rotujen kasvatusta, jalostusta ja tunnetuksi tekemistä. Yhdistys toimii koko maassa.

Yhdistyksen hallitus hoitaa yhdistyksen taloutta ja sisäisiä asioita. Hallitus koordinoi kaikkien toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja on viime kädessä se, joka kantaa vastuun yhdistyksen toiminnasta.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa muun muassa seuraavien toimikuntien avulla:

Tarvikemyynnin toimikunta huolehtii tarvikemyynnin tilaukset ja toimitukset sekä mahdollisuuksien mukaan tuo yhdistyksen tarvikkeita tapahtumiin myyntiin.

Harrastustoimikunta järjestää Agility, TOKO- ja Rally-tokon mestaruuskilpailut sekä suunnittelee harrastuslajeihin liittyviä tapahtumia, kuten koulutuksia.

Lehti- ja julkaisutoimikunta vastaa neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä jäsenlehdestä. Jokainen jäsen saa kirjoittaa lehteen juttuja. Lisäksi lehdessä on jäsenille ilmaiset palstat muun muassa veteraanien syntymäpäivien muistamiseen. Toimikunta myös julkaisee vuosittain molempien rotujen vuosikirjat, joissa on koottu kaikki vuoden näyttely-, terveys ja muiden harrastusten tulokset.

Kotisivuvastaavat huolehtivat yhdistyksen kotisivujen päivittämisestä. 

Tapahtumakoordinaattori koordinoi paikallistoiminnan tapahtumia. Jokainen yhdistyksen jäsen voi pyytää apua pakallistapahtuman järjestämiseen. Paikallistapahtuma on hyvin pienellä “vaivalla” järjestetty yhteinen tapaaminen, missä päin Suomea tahansa, kenen tahansa jäsenen innostuksesta. Teemana voi olla yhteislenkki, yhteiset treenit, koirauimalakäynti, tai ihan mitä tahansa mieleen juolahtaa.

Näyttelytoimikunta vastaa yhdistyksen oman erikoisnäyttelyn järjestämisestä sekä rotujärjestön erikoisnäyttelyyn liittyvistä asioista, kuten palkinnoista.

Jalostustoimikunnan tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus. Jalostustoimikunta seuraa rodun kehitystä ja jakaa rotutietoutta, toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi. Toimikunta kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista sekä ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia.

Jalostustoimikunta kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta.

Pentuvälittäjä huolehtii jäsenten pentueiden ilmoituksista sekä auttaa ja opastaa pennusta haaveilevia. Pentueen tulee täyttää yhdistyksen jalostusohjesäännön kriteerit päästäkseen pentuvälitykseen.

Lisäksi yhdistyksellä on useita toimihenkilöitä, jotka vastaavat omalta osaltaan yhdistyksen toiminnoista. Toimihenkilöitä ovat muun muassa rahastonhoitaja, jäsensihteeri sekä sihteeri.


Jäsenen edut

  • Jäsenlehti 4 kertaa vuodessa (alennukset ilmoitushinnoista)
  • Jäsenhinnat tapahtumiin ja koulutuksiin
  • Yhdistys tukee jäsenten omistamien yli 8-vuotiaiden pommien ja kleinien virallisia silmätarkastuksia 40€/koira. Etu ei koske yhdistyksen itse järjestämiä joukkotarkastuksia, joissa etu on huomioitu jo tarkastuksen hinnassa. Tukea tarkastuksesta voi anoa yhdistykseltä, kun koiran tutkimuksen tulos näkyy KoiraNetissä.
  • Yhdistys tukee jäsenten omistamien pommien ja kleinien omatoimista
    osallistumista luonnetestiin tai MH-kuvaukseen 20€/koira. Tukea voi anoa, kun tulos näkyy KoiraNetissä. Tuki tulee voimaan 01.06.2019 alkaen eikä se koske mahdollista Pienpystykorvat ry:n järjestämää luonnetestiä, joissa etu on huomioitu jo testin hinnassa.