Näyttelyn viralliset kilpailuluokat

Koira tulee ilmoittaa viralliseen näyttelyyn ikänsä ja/tai saavutustensa mukaisesti johonkin seuraavista luokista

Pikkupentuluokka
5- alle 7 kk,  Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Kilpailevat rotunsa parhaasta pennusta.

Pentuluokka
7- alle 9 kk, Tuomari voi antaa kunniapalkinnon pennuille, jotka hän katsoo sen arvoisiksi. Kilpailevat rotunsa parhaasta pennusta.

Junioriluokka
9– alle 18 kk, kilpailevat sertistä ja rotunsa parhaasta sekä rotunsa parhaasta juniorista.

Nuortenluokka
15– alle 24 kk, kilpailevat sertistä ja rotunsa parhaasta.

Avoin luokka
15 kk–, kilpailevat sertistä ja rotunsa parhaasta.

Valioluokka
15 kk–, kansainvälisille tai kansallisille muotovalioille, ulkomaiselta koiralta valioluokkaan osallistumisen edellytyksenä on valionarvotodistus. Ulkomaiset muotovaliokoirat kilpailevat sertistä (mikäli koira ei ole vielä Suomen muotovalio), ja kaikki rotunsa parhaasta.

Veteraaniluokka
8 vuotta–, kilpailevat sertistä ja rotunsa parhaasta. Paras laatumaininnalla erinomainen palkittu uros- ja narttuveteraani osallistuu rodun paras veteraani -kilpailuun. Rotunsa paras veteraani osallistuu päivän parhaan veteraanin valintaan.

Kaikki koirat saavat kirjallisen arvostelun.

Paras uros -/paras narttu -luokka
Tähän luokaan ovat oikeutettuja osallistumaan koirat, jotka ovat sijoittuneet juniori-, nuorten-, avoin-, valio- tai veteraaniluokassa neljän parhaan joukkoon laatumaininnalla erinomainen ja jotka on palkittu sertifikaatin arvoisella (SA).

Tuomari voi antaa sertifikaatin parhaalle siihen oikeutetulle sertifikaatin arvoisella (SA) palkitulle koiralle, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia. Varasertifikaatin voi saada toiseksi paras sertifikaatin arvoisella (SA) palkittu koira, jolla ei ole Suomen muotovalion arvoon oikeuttavia näyttelytuloksia.

Rotunsa paras
Rotunsa parhaan valintaan osallistuvat paras uros ja paras narttu. Rotunsa paras koira osallistuu BIS-kilpailuun.

Kasvattajaluokka
Kasvattajaluokka on laatuarvostelu, jossa kilpailee neljän saman rotuisen koiran muodostama ryhmä. Koirien on oltava saman kasvattajan kasvattamia tai samalle FCI:n vahvistamalle kennelnimelle rekisteröityjä. Lisäksi koirien on oltava palkittuja laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä.

Kasvattaja saa kilpailla yhdessä näyttelyssä vain yhdellä ryhmällä rotua kohti.

Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Tuomari sijoittaa neljä (4) kasvattajaryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in show -kasvattajaryhmän valintaan.

Jälkeläisluokka
Uros tai narttu kilpailee neljän saman rotuisen jälkeläisensä muodostamalla ryhmällä. Jälkeläisten tulee olla palkittu laatumaininnalla erinomainen tai erittäin hyvä tässä näyttelyssä. Urosta tai narttua ei tarvitse ilmoittaa muihin luokkiin, mutta se tulee esittää jälkeläisryhmänsä kanssa.

Jos tuomari katsoo ryhmän olevan riittävän tasalaatuinen ja korkeatasoinen, hän voi antaa kunniapalkinnon. Tuomari sijoittaa neljä (4) jälkeläisryhmää paremmuusjärjestykseen. Mikäli rodun paras ryhmä on saanut kunniapalkinnon, se osallistuu Best in Show -jälkeläisryhmän valintaan.

Parikilpailu
Parikilpailuun voi ilmoittaa kaksi samanrotuista koiraa. Koirien tulee olla saman omistajan ja eri sukupuolia. Ilmoittautuminen parikilpailuun tapahtuu virallisen ilmoittautumisten yhteydessä, Showlinkin ilmoittautumisjärjestelmän kautta.


Laatumaininnat
Laatuarvostelun tulos osoitetaan seuraavin värein:
erinomainen – punainen
erittäin hyvä – sininen
hyvä – keltainen
tyydyttävä – vihreä
hylkäävä – harmaa
ei voida arvostella – ruskea
sertifikaatin arvoinen – vaaleanpunainen

Kilpailuarvostelu
Jokaisessa luokassa neljä parasta koiraa sijoitetaan paremmuusjärjestykseen, mikäli ne ovat saaneet laatuarvostelussa vähintään maininnan erinomainen tai erittäin hyvä.

Best in show
Kaikki rotunsa parhaat koirat osallistuvat Best in show -kilpailuun. Neljä parasta sijoitetaan.

Kasvattajaryhmät
Kaikki rotunsa parhaat kunniapalkinnolla palkitut kasvattajaryhmät osallistuvat päivän parhaan kasvattajaryhmän valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Veteraanit
Kaikki rotunsa parhaat veteraanit osallistuvat päivän parhaan veteraanin valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Jälkeläisryhmät
Kaikki rotunsa parhaat kunniapalkinnolla palkitut jälkeläisryhmät osallistuvat päivän parhaan jälkeläisryhmän valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Juniorit
Kaikki rotunsa parhaat juniorit osallistuvat päivän parhaan juniorin valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Pennut
Kaikki rotunsa parhaat pennut osallistuvat päivän parhaan pennun valintaan. Neljä parasta sijoitetaan.

Parit
Rotunsa parhaat kunniapalkinnolla palkitut parit osallistuvat päivän parhaan parin valintaan.  Neljä parasta sijoitetaan.