Vuosikokous 29.4.2023

Kutsu Pienpystykorvat ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: 29.4.2023 klo 18:00
Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiirin tilat, Tampereentie 484, Lempäälä

Ilmoittautuminen
Paikan päälle tulevien kahvituksen ja etäosallistumislinkin lähettämistä varten pyydämme ennakkoilmoittautumisia viimeistään sunnuntaina 23.4. oheisen linkin kautta:

Ilmoittaudu vuosikokoukseen

Vuosikokouksen yhteyteen ei ole suunniteltu oheisohjelmaa.

Kokouksessa jokaisella yhdistyksen jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus on 18-vuotta täyttäneellä jäsenellä. Valtakirjoilla ei voi äänestää.

VUOSIKOKOUS – ESITYSLISTA

Aika: 29.04.2023 klo 18
Paikka: Pohjois-Hämeen kennelpiirin tilat (Tampereentie 484, Lempäälä)

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
4. Kokouksen sihteerin valinta
5. Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
6. Kahden ääntenlaskijan valinta
7. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
8. Vuoden 2022 toimintakertomus ja tilinpäätös
9. Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
hallitukselle
10. Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavaksi toimikaudeksi
11. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuoroisten ja eroavien tilalle
12. Yhden toiminnantarkastajan ja hänen varahenkilönsä valinta
13. Hallituksen esitys seuraavan toimikauden työ- ja toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi
14. Vuoden 2024 jäsenmaksun määrääminen
15. Hallituksen esittämät asiat
16. Jäsenten esittämät asiat
17. Muut esille tulevat asiat
18. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!

Pienpystykorvat ry
Hallitus


Tiedote on lähetetty Pienpystykorvat ry:n jäsenille, jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli haluat jatkossa kokouskutsut perinteisellä postilla, ilmoita siitä erikseen kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle