Lisääntymiskysely kleinspitzkasvattajille

Kleinspitzien jalostuksen tavoiteohjelma, JTO, on Pienpystykorvat ry:n jalostustoimikunnalla työn alla.

Jalostuksen tavoiteohjelma on pakollinen kaikille roduille, joissa viimeisen viiden vuoden aikana on rekisteröity yhteensä oli yli 50 koiraa ja tämä raja ylittyy kleinspitzien kohdalla yli kymmenkertaisesti.
Jalostuksen tavoiteohjelman tarkoitus on antaa tietoa rodun luonne- ja ulkonäköominaisuuksista, terveystilanteesta ja jalostuksesta, ollen kokonaisuudessaan kattava tietopaketti rodusta ja sen tilanteesta. Jalostuksen tavoiteohjelmat hyväksytetään rotuyhdistyksellä, rotujärjestöllä ja Suomen Kennelliitossa.

Lisätietoja JTO:sta löydät täältä: https://www.kennelliitto.fi/kasvatus-ja-terveys/koiran-jalostus/jalostuksen-tavoiteohjelma-tietopaketti-rodun-ominaisuuksista-ja-jalostuksesta

Yhtenä osana jalostuksen tavoiteohjelmaa on lisääntyminen, johon kaipaamme teidän kasvattajien apua. Lisääntymisosuudessa kaivataan tietoja astumis-, tiinehtymis- ja synnytysvaikeuksista, pentukuolleisuudesta, synnynnäisistä vioista, lisääntymishalukkuudesta ja pentujen hoitoon liittyvistä asioista.

Toivomme mahdollisimman monelta vastauksia kysymyksiin, jotta yleisen kuvan muodostaminen olisi mahdollisimman totuudenmukainen. Yksittäisiä vastauksia ei julkaista missään eikä vastauksia tulla luovuttamaan JTO-työryhmän ulkopuolisille. Yhteenveto vastauksista voidaan julkaista Pienpystykorvien nettisivuilla ja jäsenien facebook-palstalla, koska tieto rodun ominaisuuksista kuuluu kaikille rodun harrastajille.

Vastaathan kyselyyn 26.3. mennessä!